Bilimsel Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A.1. E. İnce, F.G. Kırbaşlar, E. Yolcu, A.E. Aslan, Z.Ç. Kayacan, J.A. Olsson, A.C. Akbaşlı, M. Aytekin, T.Bauer, D. Charalambis, Z.Ö. Güneş, C. Kandemir, Ü. Sarı, S. Türkoğlu, Y. Yaman, Ö.Yolcu, “3-Dimensonal and Interactive Istanbul University Virtual Laboratory based on Active Learning Methods”, TOJET (The Turkish Online Journal of Educational Technology) , 13(1), 1-20 pp, Ocak-2014, (ERIC)

A.2. Ö. Yolcu, “Twitter Usage of Universities in Turkey”, TOJET (The Turkish Online Journal of Educational Technology) , 12 (2), 360-371 pp., Nisan-2013, (ERIC)

A.3. Ö. Yolcu, “Use of News Articles and Announcements on Official Websites of Universities”, TOJET (The Turkish Online Journal of Educational Technology) , 10 (2), 287-296 pp., Nisan-2011, (SSCI/ ISI)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B.1. E. Yolcu ve Ö. Yolcu, “Brand Appearances in Computer Games Played by Children on Internet”, 6th International Symposium Communication in the Millennium konferansı, 395-403 pp, 14-16 Mayıs 2008, İstanbul.

 

C. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

Ö.Yolcu, “Yeni Medya”, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Medya ve İletişim Programı “Yeni Medya” dersi için hazırlanan Ders Kitabı, Eylül 2014, İstanbul.

Ö.Yolcu, “Sosyal Medyada İçerik”, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Medya ve İletişim Programı “Sosyal Medyada İçerik” dersi için hazırlanan Ders Kitabı, Şubat 2015, İstanbul.

C2. Yazılan ulusal kitaplardaki bölümler:

C2.1. Ö. Yolcu, “Yerel Gazetelerin Internet Ortamındaki Görünümü”, Türkiye’de Yerel Basın, (Ed: Prof. Dr.Suat Gezgin),  435-474 pp.,İstanbul, I.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, 2007

C2.2. N.K. Doğan ve Ö. Yolcu, “The Violance in Serials that are Broadcasted in the Turkish Televisions”, A Bridge of Intercultural Communication, (Ed: Prof.Dr.Suat Gezgin ve Yrd.Doç.Dr.Ceyhan Kandemir), 78-96 pp, İstanbul, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, 2007

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D.1. Ö. Yolcu, “Gazetelerin Basılı Sürümlerindeki Fotoğrafların Online Sürümlerindeki Fotoğraflarla Karşılaştırılması: Cinsiyet ve Mesleki Temsil Açısından”, İÜ İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 40, 143-162 pp, 2011, (ULAKBİM)

D.2. Ö. Yolcu, “Gazetelere Ait Internet Sitelerinde Değişim Süreci: www.milliyet.com.tr Örneği”, İÜ İletişim Fakültesi Dergisi , 35, 137-150 pp., 2009, (ULAKBİM)